Art Service

Skicování a kreslení - začínáme!

Již v raných dobách své existence se první lidé upínali k zobrazování předmětů, jevů či zvířat, které měli kolem sebe. Malby v pravěkém jeskynním komplexu Lascaux  jsou dokonalým potvrzením těchto slov. Od dob paleolitu lidstvo nicméně dosáhlo značného pokroku – včetně toho, který se týká umění.

K vytvoření krásných obrázků, přímo uměleckých děl, dnes stačí pouhá tužka a správné informace. A ty může každý nalézt na tomto blogu. Web je ideálním místem pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v kreslení a skicování. Bude se plnit různými potřebnými informacemi, například o základních technikách a materiálech, díky kterým umělci prohloubí své vědomosti o skicování a kresbě.

[No blog posts to show ...publish here]